DLA KOGO

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

AUTYZM W SZKOLE

O PODĄŻANIU ZA UCZNIEM Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ

Dla rodziców, na których barkach leży wybranie „właściwej” ścieżki edukacyjnej dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).
Dla całego systemu edukacji, który powinien zapewnić najlepsze warunki dla rozwoju dziecka z potrzebą kształcenia specjalnego.
Dla nauczycieli, którzy bezpośrednio wpłyną na jego rozwój.
Dla społeczeństwa, które powinno być przygotowane do integracji.

Zapraszamy wszystkich wyżej wymienionych do rozmowy na temat ewaluacji myślenia o dziecku z ASD w modelu edukacyjnym!

Jakie mamy opcje, jakie wsparcie, jakie perspektywy?
Co jest najważniejsze w wyborze tej najlepszej dla dziecka opcji? Jak się ma diagnoza do potencjału i ograniczeń?
Jak podążać za indywidualnymi potrzebami takiego ucznia w grupie?

Na te i inne pytania odpowiedzą specjalnie zaproszeni prelegenci, goście i sami uczestnicy konferencji. Przedstawiciele KAŻDEJ ze stron. Ponieważ w tej dyskusji każdy głos jest ważny!

Będą informacje formalno-prawne, prezentacja alternatywnych ścieżek edukacyjnych, ale będzie też czas i przestrzeń na pytania i dyskusję. To temat o którym trzeba rozmawiać.