PROGRAM

10:00-10:10   POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10:10-10:30   Prawne regulacje kształcenia dziecka z autyzmem.

Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

 

10:30-10:50   Co w praktyce wynika ze zmian w przepisach. Jakie są dostępne opcje edukacyjne dla dzieci z ASD.

Elżbieta Olszak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

 

10:50-11:50   Jak uczą się dzieci ze spektrum autyzmu? Mocne i słabe strony funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.

dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

 

11:50-12:30   ZA w szkole. O potrzebie zrozumienia wyzwań dziecka z ASD w szkole.

Katja Schroedinger, autorka bloga Koci Świat ASD, osoba dorosła ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (ZA)

 

12:30-12:50   PRZERWA KAWOWA
12:50-14:10   Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.  – otwarty panel dyskusyjny

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF

Paneliści:

  1. Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
  2. Elżbieta Olszak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
  3. dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością
  4. Katja Schrödinger, autorka bloga Koci Świat ASD
  5. prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, UAM Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Poradnictwa Społecznego
  6. Anna Barwik,  Zespół Szkół nr 31 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem
  7. Sławomir Wrembel – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte drzwi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Otwarte Drzwi” w Poznaniu

Prelegenci oraz goście reprezentujący każdy z wymienionych wcześniej modeli edukacyjnych podejmą rozmowę na temat wyboru modelu edukacyjnego dziecka, plusów i minusów, potrzeb i ograniczeń.

 

14:10-14:30   PRZERWA KAWOWA
14:30-16:10   Autyzm w szkole – dobra praktyka w pracy z uczniem wyjątkowym.

Anna Janiak i Elżbieta Olszak, Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Interaktywny wykład o znaczeniu indywidualnego podejścia w określaniu przyczyn zachowania dziecka z ASD. Studium przypadków, omówienie różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

 

16:10-16:30   Podsumowanie konferencji

prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF

Kierunki rozwoju metod i podejścia do uczniów z ASD w szkolnictwie. Znaczenie i metody odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej w obliczu zmieniających się trendów w edukacji. Perspektywy.

 

 

16:30-16:50   TACY JAK WY – projekcja filmu

 

Wojtek Załustowicz

PROWADZĄCY

Pracował w Radiu Merkury Poznań współpracował z redakcją sportową Telewizji Polskiej w Warszawie. Od przeszło  dwudziestu lat związany z branżą eventową, współpracował z największymi agencjami marketingowymi w Polsce. Prezenter-Animator-Konferansjer. Jak mawia o sobie Zwykły Człowiek Niezwykłego Boga.